Khen thưởng cần kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch

Đăng ngày 25 - 12 - 2017
100%

Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua khen thưởng và triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2018 tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 21/12.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được qua 13 năm thực hiện Luật Thi đua khen thưởng nhưng Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng; đồng thời nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cấp cơ sở. Cơ quan và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất khen thưởng bảo đảm khách quan, chất lượng, chỉ đạo công tác tổ chức bình chọn khen thưởng phải dân chủ, công bằng, chính xác, khách quan, đúng người, đúng thành tích, dựa vào tập thể từ cơ sở, chủ yếu tập trung khen thưởng cho cán bộ chiến sĩ tham gia công tác chiến đấu, lao động trực tiếp có thành tích xứng đáng. Đặc biệt, Ban thi đua, khen thưởng Trung ương cần chú ý chất lượng thẩm định đối với khen thưởng Nhà nước, cần nêu rõ chính kiến dựa trên căn cứ pháp luật, các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, tránh việc bị trả lại hồ sơ, hoặc để sót lọt khen thưởng cho đối tượng không xứng đáng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tin mới nhất

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của huyện Tiên Lữ(09/07/2018 7:53 SA)

Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện Tiên Lữ(09/07/2018 7:50 SA)

Mức giá cước tối đa dịch vụ gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyên trả kết quả...(11/06/2018 2:33 CH)

Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn(26/04/2018 8:35 SA)

Đăng ký cấp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng(29/03/2018 8:17 SA)

Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4(27/12/2017 2:54 CH)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phấn đấu giải quyết 80% hồ sơ qua mạng điện tử(27/12/2017 2:53 CH)

Tổ chức thực hiện 25 Nghị quyết còn chậm(25/12/2017 2:57 CH)

°
642 người đang online