Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phấn đấu giải quyết 80% hồ sơ qua mạng điện tử

Đăng ngày 27 - 12 - 2017
100%

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 1/12/2017, kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tại 5 đơn vị là 4.482 hồ sơ. Bộ đã tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử qua Cổng một cửa quốc gia với tổng số 158.857 hồ sơ, trong đó, đã xử lý, giải quyết và cấp phép/giấy chứng nhận điện tử 149.720 hồ sơ, đang tiếp tục xử lý 9.137 hồ sơ.

Ảnh minh họa

Năm 2018 ngành Nông nghiệp phấn đấu tiếp nhận, xử lý và giải quyết 80% hồ sơ qua mạng điện tử.

Năm 2018, Bộ Nông nghiệp xác định cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 với 10 thủ tục hành chính. Đó là những thủ tục hành chính có tần suất hồ sơ thực hiện cao, tính ổn định của thủ tục hành chính, mức độ thực hiện thủ tục hành chính đơn giản…

Cùng với đó, Bộ sẽ xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến năm 2020 theo cơ chế một cửa quốc gia với 35 thủ tục hành chính.

Tin mới nhất

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của huyện Tiên Lữ(09/07/2018 7:53 SA)

Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện Tiên Lữ(09/07/2018 7:50 SA)

Mức giá cước tối đa dịch vụ gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyên trả kết quả...(11/06/2018 2:33 CH)

Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn(26/04/2018 8:35 SA)

Đăng ký cấp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng(29/03/2018 8:17 SA)

Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4(27/12/2017 2:54 CH)

Khen thưởng cần kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch(25/12/2017 2:59 CH)

Tổ chức thực hiện 25 Nghị quyết còn chậm(25/12/2017 2:57 CH)

°
631 người đang online