Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

Đăng ngày 30 - 06 - 2017
100%

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

Nội dung chi tiết xem tại đây 121-bc-ubnd.pdf

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2017(10/08/2018 7:39 SA)

    Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm...(10/07/2018 7:45 SA)

    °
    821 người đang online