Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về hành nghề Y, Y học cổ truyền, dược, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị ngoài công lập

Đăng ngày 31 - 07 - 2017
100%

Chi tiết tại đây 6.signed.pdf

Tin mới nhất

Quyết định thu hồi đất do vi phạm luật về đất đai(05/01/2018 7:55 SA)

Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...(25/08/2017 12:41 CH)

Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về hành nghề Y, Y...(03/08/2017 12:40 CH)

Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Điện lực(02/08/2017 12:37 CH)

Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Điện lực(02/08/2017 12:36 CH)

Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Điện lực(30/06/2017 12:33 CH)

Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y(19/05/2017 12:30 CH)

Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...(10/04/2017 12:26 CH)

°
56 người đang online