Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thương thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Đăng ngày 23 - 10 - 2017
100%

Ngày 25/8/2017 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thương thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Chi tiết tại đây Khoang san.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018(19/01/2018 7:58 SA)

Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tỉnh...(23/10/2017 3:24 CH)

Quy hoạch điều chỉnh, bổ xung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh...(23/10/2017 2:58 CH)

Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025(23/10/2017 2:51 CH)

Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025(23/10/2017 3:28 CH)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiên Lữ(23/10/2017 3:16 CH)

Quyết định bổ xung các công trình, dự án để thực hiện năm 2017 của các huyện, thành phố(23/10/2017 3:14 CH)

Quyết định về việc chấp thuận bổ xung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án sử dụng đất...(23/10/2017 3:11 CH)

°
540 người đang online