Quy hoạch điều chỉnh, bổ xung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 23 - 10 - 2017
100%

Ngày 06/9/2017 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh, bổ xung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Chi tiết tại đây  Kinh doanh vat lieu xay dung.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018(19/01/2018 7:58 SA)

Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tỉnh...(23/10/2017 3:24 CH)

Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025(23/10/2017 2:51 CH)

Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025(23/10/2017 3:28 CH)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiên Lữ(23/10/2017 3:16 CH)

Quyết định bổ xung các công trình, dự án để thực hiện năm 2017 của các huyện, thành phố(23/10/2017 3:14 CH)

Quyết định về việc chấp thuận bổ xung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án sử dụng đất...(23/10/2017 3:11 CH)

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Tiên Lữ(23/10/2017 3:06 CH)

°
292 người đang online