Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 23 - 10 - 2017
100%

Ngày 04 tháng 10 năm 2016 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2128/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển,  xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020

Chi tiết tại đây 2128.QÄ-.UBND.doc

Tin mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018(19/01/2018 7:58 SA)

Quy hoạch điều chỉnh, bổ xung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh...(23/10/2017 2:58 CH)

Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025(23/10/2017 2:51 CH)

Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025(23/10/2017 3:28 CH)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiên Lữ(23/10/2017 3:16 CH)

Quyết định bổ xung các công trình, dự án để thực hiện năm 2017 của các huyện, thành phố(23/10/2017 3:14 CH)

Quyết định về việc chấp thuận bổ xung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án sử dụng đất...(23/10/2017 3:11 CH)

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Tiên Lữ(23/10/2017 3:06 CH)

°
380 người đang online