Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ Đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ Đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra