ĐOÀN THẨM TRA CỦA TỈNH THẨM TRA ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN HUYỆN TIÊN LỮ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Ngày 5/6, Đoàn thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Bùi Thế Cử - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã làm việc tại huyện Tiên Lữ, thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí của huyện nông thôn mới.

Các đại biểu tại buổi làm việc 

     Tiếp và làm việc với Đoàn thẩm tra của tỉnh có các đồng chí: Doãn Anh Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Tiến Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thế Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Đồng chí Bùi Thế Cử - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

        Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn huy động cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của toàn huyện gần 3 nghìn 829 tỷ đồng; chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển sản xuất, sinh hoạt, các công trình phúc lợi, bảo vệ môi trường. Đến tháng 7 năm 2019, tất cả các xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới.

Đoàn thẩm tra của tỉnh thẩm tra thực tế tại Trường Tiểu học Nhật Tân

Đoàn thẩm tra của tỉnh thẩm tra tại Trung tâm Y tế huyện

        Sau khi cùng Đoàn thẩm tra trực tiếp thẩm tra thực tế ở nhiều địa phương trong huyện, thẩm tra hồ sơ, đánh giá các tiêu chí và nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn, đồng chí Bùi Thế Cử - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh yêu cầu huyện tiếp thu ý kiến của Đoàn thẩm tra; hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian tới tiếp tục tập trung cho công tác bảo vệ môi trường, nhân rộng các tuyến đường hoa, trồng thêm cây xanh ở nơi công công; bảo vệ công trình thủy lợi; sớm hoàn thành xây dựng khu trung tâm văn hóa – thể thao của huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ huyện đảm bảo chất lượng các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 6 năm 2020. 

        Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Doãn Anh Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã cảm ơn đồng chí Bùi Thế Cử và các thành viên trong Đoàn thẩm tra của tỉnh. Huyện sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn để hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

 

NGUYỄN THANH ANH - ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN TIÊN LỮ