Quyết định về việc thành lập tổ tư vấn lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Quyết định về việc thành lập tổ tư vấn lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên