HOÀN THÀNH CHI TIỀN HỖ TRỢ ĐỢT 1 CHO HỘ CHĂN NUÔI CÓ LỢN PHẢI TIÊU HỦY DO MẮC BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Thực hiện Quyết định số 1498 ngày 10/9/2019 của UBND huyện, đến ngày 25/9, tất cả các xã, thị trấn của huyện Tiên Lữ đã hoàn thành việc chi tiền hỗ trợ đợt 1 cho hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan chức năng của huyện giám sát việc chi tiền hỗ trợ đợt 1 cho hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đức Thắng 

       Đợt này, huyện trích ngân sách hỗ trợ cho 508 hộ ở các xã, thị trấn với tổng số tiền 9 tỷ 611 triệu 585 nghìn đồng (bằng 50% số tiền hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy từ ngày 5/5/2019 trở về trước). Trong đó có 4 xã là: Nhật Tân, Hải Triều, Ngô Quyền, Hưng Đạo có số tiền hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng/xã. Địa phương có số tiền hỗ trợ ít nhất là xã Lệ Xá với 37 triệu 712 nghìn đồng.

Xã Nhật Tân chi tiền hỗ trợ đợt 1 cho hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy

         Việc chi tiền hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy được các xã, thị trấn thực hiện công khai, minh bạch, chính xác … dưới sự giám sát của cán bộ Ủy ban MTTQ huyện và đại diện các cơ quan chức năng của huyện. Hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện đối với người dân và lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ tái sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

 

NGUYỄN THANH ANH - ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN TIÊN LỮ