HỢP NHẤT CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN VƯƠNG

Ngày 6/1/2019 UBND thị trấn Vương tổ chức hội nghị công bố quyết định của UBND huyện hợp nhất các trường Mầm non, Trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Vũ Thị Thoan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Đinh Văn Thôn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo phòng Nội Vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo UBND thị trấn Vương; trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư các chi bộ của thị trấn và cán bộ, giáo viên các trường Mầm non, Trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn.

Đồng chí Đinh Văn Thôn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định hợp nhất trường và Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đao quản lý trường Mầm non 19/8

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường - Phó Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định hợp nhất trường và Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý trường Trung học cơ sở Tiên Lữ

        Theo Quyết định số 2536 ngày 26/12/2018 của UBND huyện, trường Mầm non 19/8 hợp nhất với trường Mầm non thị trấn Vương thành trường Mầm non 19/8; Quyết định số 2537 ngày 26/12/2018 của UBND huyện, trường Trung học cơ sở Tiên Lữ hợp nhất với trường Trung học cơ sở thị trấn Vương thành trường Trung học cơ sở Tiên Lữ. Sau khi hợp nhất, trường Mầm non 19/8 có 30 cán bộ, giáo viên, hơn 300 cháu; trường Trung học cơ sở Tiên Lữ có 58 cán bộ, giáo viên và hơn 600 học sinh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chúc mừng, động viên và giao nhiệm vụ cho trường Mầm non 19/8 và trường Trung học cơ sở Tiên Lữ

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, giáo viên trường Mầm non 19/8, trường Trung học cơ sở Tiên Lữ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 19 Hội Nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và tin tưởng cán bộ, giáo viên các nhà trường phát huy truyền thống, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

NGUYỄN THANH ANH - ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN TIÊN LỮ