Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban MTTQ huyện Tiên Lữ

Ngày 24/12, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Lữ tổ chức hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2018, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Hữu Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Đinh Văn Thôn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đào Hồng Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện; cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh cơ cấu tại cơ sở; lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ huyện; các Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa 23; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong huyện.

        Năm 2018, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2018, toàn huyện có 91,6% số hộ được công nhận là gia đình văn hóa; gần 1 nghìn 300 gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp. Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn cũng thường xuyên quan tâm vận động xây dựng quỹ “vì người nghèo”. Trong năm nay, các tập thể, cá nhân đã ủng hộ hơn 400 triệu đồng cho quỹ “vì người nghèo” của huyện. Từ nguồn quỹ “vì người nghèo” các cấp, huyện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 19 nhà ở; tặng quà, hỗ trợ các đối tượng khó khăn với tổng số tiền hơn 690 triệu đồng. Phong trào xây dựng khu dân cư “ba không” ngày càng đi vào chiều sâu. Ủy ban MTTQ huyện và cơ sở  thường xuyên chú trọng phát huy vai trò của tổ chức mặt trận, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội. Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã tham gia 181 cuộc giám sát; chỉ đạo, hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân nâng cao chất lượng hoạt động; phối hợp tổ chức các hội nghị đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri. Cũng trong năm nay, Ủy ban MTTQ huyện còn triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chuẩn bị Đại hội; lựa chọn và chỉ đạo Ủy ban MTTQ xã Minh Phượng tổ chức thành công Đại hội điểm.

        Ủy ban MTTQ huyện đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Trong đó có đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa MTTQ các cấp với các ngành, các tổ chức thành viên gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào xây dựng khu dân cư “ba không”; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư; quan tâm, chăm lo giúp đỡ hộ nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ trong quý 1 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ 24.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lần thứ 12 Ủy ban MTTQ huyện

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định những thành tựu huyện ta đạt được trong thời gian qua là kết quả của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị MTTQ các cấp tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2019, 100% các xã hiện còn thiếu tiêu chí đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện tốt vai trò, chức năng giám sát của mặt trận và các tổ chức thành viên … Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu Ủy ban MTTQ huyện tập trung chỉ đạo Đại hội MTTQ cơ sở, nhất là về công tác nhân sự và nội dung của Đại hội.

Thừa ủy quyền của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Lê Quang Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" cho 2 cá nhân

Đồng chí Lê Quang Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018

        Tại hội nghị lần thứ 12 Ủy ban MTTQ huyện khóa 23, thừa ủy quyền của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 13 cá nhân. Ủy ban MTTQ huyện trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018.

 

NGUYỄN THANH ANH - ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN TIÊN LỮ