Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019, ngày 6/12, tại trường tiểu học Lệ Xá, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tổ chức khám tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của 3 Trung Dũng, Lệ Xá, Đức Thắng.

Công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cùng với kiểm tra về học vấn, tuổi đời, các thanh niên đã được khám chuyên khoa như đo huyết áp, cân nặng, chiều cao, ngoại khoa, da liễu, thị lực, thính giác, răng hàm mặt... Kết quả, có 46/59 thanh niên đủ sức khỏe có thể gọi nhập ngũ với loại 1 là 34 thanh niên, loại 2 là 10 thanh niên, loại 3 là 2 thanh niên. Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong diện gọi nhập ngũ nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm  của ngươi công dân với Tổ Quốc.

 

Mai Hương - ĐTT TIÊN LỮ