Thông báo về việc mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên (đợt 2)

Thông báo về việc mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên (đợt 2)