TRIỂN KHAI CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI

Thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển quản lý nhà ở xã hội, năm 2018 Chính phủ đã dành 1.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

 

Ngân hàng thực hiện cho vay trực tiếp tại trụ sở Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh hoặc Phòng giao dịch cấp huyện. Với trường hợp vay để mua/thuê mua nhà ở xã hội thì mức vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng; trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị công trình. Lãi suất 4,8%/năm với thời gian vay tối thiểu 15 năm, tối đa không quá 25 năm.

Đối tượng được vay vốn là người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị; người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, sỹ quan chuyên môn nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong các cơ quan thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Đây được coi như tín hiệu mừng đối với các cán bộ, công nhân viên chức trẻ, người có thu nhập thấp có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn vay mới và có cơ hội để được “an cư lạc nghiệp”.

Tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiên Lữ, sau 4 tháng triển khai thực hiện chương trình, ngân hàng đã cho vay 1 hộ xây dựng mới nhà ở, 1 hộ mua nhà ở xã hội với số tiền là 500 triệu đồng. Và đang hướng dẫn làm hồ sơ cho 6 hộ vay mua nhà ở xã hội với số tiền là 2 tỷ đồng, thời gian giải ngân trước ngày 31/12/2018.

Phạm Thế Hanh

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Lữ