BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN: TẬP HUẤN CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2018

Sáng ngày 12/9, ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2018 cho các đối tượng là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của ban chỉ huy quân sự huyện, chỉ huy trưởng, chính trị viên phó của ban chỉ huy quân sự 15 xã, thị trấn trong huyện.

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được truyền đạt 3 chuyên đề gồm: những vấn đề cơ bản về công tác dân vận của Đảng, tình hình nhiệm vụ công tác dân vận của địa phương thời gian tới; công tác dân vận tham gia giải quyết tình huống phức tạp ở cơ sở của lực lượng vũ trang quân khu trong giai đoạn hiện nay; một số nội dung về công tác dân vận của quân đội vùng đồng bào tôn giáo trong tình hình mới. 
Thông qua lớp tập huấn các học viên đã được nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết quân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  
 1 số hình ảnh tại hội nghị:

TRẦN THỊ THÌN

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN