Về việc treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 43 năm ngày Chính Thắng (30/4/1975-30/4/2018) và Ngày quốc tế lao động 01/5

Nội dung chi tiết tại đây: 97.pdf