Thông báo - Quyết định V/v giao đất tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cơ mới thôn Nội Lễ

Nội dung chi tiết công văn

Chi tiết công văn tại đây 110513337-30-11-2017.pdf