Thông báo việc trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tiên Lữ năm 2017

Thông báo việc trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tiên Lữ năm 2017 đối với 42 thí sinh và tổ chức ký hợp động làm việc lần đầu vào ngày 29/11/2017 tại phòng Nội vụ huyện
Chi tiết công văn tại đây 2707.signed.pdf