V/v triển khai thực hiện Quy định về xây dựng các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật

Nội dung chi tiết công văn tại đây 549.signed.pdf

Phòng Tư pháp huyện