V/v thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2017

Nội dung chi tiết văn bản chỉ đạo tại đây 562.signed.pdf