Tăng cường phổ biến, hướng dẫn các chủ trang trại tiếp cận, thụ hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước

Nội dung chi tiết tại đây 584.signed.pdf

Phòng Nông Nghiệp