Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025

Ngày 01/2/2013 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025

Chi tiết tại đây 300qd.pdf