Thông báo lịch trực thứ 7, chủ nhật hàng tuần của Lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND

Chi tiết trong file đính kèm 189-TB-UBND.pdf

Văn Phòng HĐND & UBND huyện