Tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Thế Hưng Chủ tịch UBND huyện

Ông Nguyễn Thế Hưng (sinh ngày 17/4/1961) Ông hiện là Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ

Quên quán: An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên

Địa chỉ thường trú: An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên

Chỗ ở Hiện tại: Lê Lợi - Tp Hưng Yên - Hưng Yên

Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học sư phạm

Học vị: Thạc sĩ quản lý giáo dục

Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ

Nơi làm việc: UBND huyện Tiên Lữ

Chức vụ trong Đảng; Phó bí thư Huyện ủy Tiên Lữ

Các hình thức khen thưởng trao tặng: Huân chương chiến công hạng III, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng III

Văn Phòng HĐND&UBND