Thông báo - Triệu tập thi sinh dự phỏng vấn trực tiếp xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tiên Lữ năm 2017

Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tiên Lữ thông báo đến các cá nhân, đơn vị có liên quan về thông báo triệu tập thi sinh dự phỏng vấn trực tiếp xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tiên Lữ năm 2017

Nội dung công văn tải tại đây 187-TB-UBND.pdf

Phòng Nội Vụ