Danh sách các di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn huyện

Danh sách các di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn huyện

Di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn huyện gồm

12 di tích xếp hạng cấp quốc gia

15 di tích xếp hạng cấp tỉnh

chi tiết trong file đính kèm thong ke di tich lich su van hoa.pdf

Phòng VHTT huyện Tiên Lữ