Cây Bồ đề nghìn năm tuổi ở Hưng Yên

Ngày 22/10, thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ tổ chức lễ đón bằng công nhận cây bồ đề làng Dung là cây di sản Việt Nam.

 

Nhân dân thôn Dung tổ chức mở bia ghi danh cây di sản Việt Nam

Ngày 10/10/2016, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã có quyết định về việc công nhận cây bồ đề làng Dung là cây di sản Việt Nam. Đây là cây di sản thứ 2 của Hưng Yên, cũng là cây di sản thứ 2.600 của cả nước đã được công nhận.

Cây bồ đề làng Dung nằm trong khu di tích đậu Dung và chùa Dung, thuộc thôn Dung, xã Hưng Đạo huyện Tiên Lữ. Cây có tuổi đời gần 1.000 nghìn năm. Trải qua bao biến cố của lịch sử xong cây luôn được nhân giữ gìn và chăm sóc xanh tốt. Cây đã được công nhận là cây cổ thụ của tỉnh từ những năm 60 của thế kỷ trước. Hiện nay, nơi đây vẫn là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa của cư dân trong làng.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân thôn Dung đã tổ chức mở bia ghi danh cây di sản Việt Nam, ôn lại những dốc mốc lịch sử quan trọng gắn với cây đề, bàn biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây di sản, gìn giữ cho đời sau.

 

Nhân dân thôn Dung tổ chức mở bia ghi danh cây di sản Việt Nam

Ngày 10/10/2016, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã có quyết định về việc công nhận cây bồ đề làng Dung là cây di sản Việt Nam. Đây là cây di sản thứ 2 của Hưng Yên, cũng là cây di sản thứ 2.600 của cả nước đã được công nhận.

Cây bồ đề làng Dung nằm trong khu di tích đậu Dung và chùa Dung, thuộc thôn Dung, xã Hưng Đạo huyện Tiên Lữ. Cây có tuổi đời gần 1.000 nghìn năm. Trải qua bao biến cố của lịch sử xong cây luôn được nhân giữ gìn và chăm sóc xanh tốt. Cây đã được công nhận là cây cổ thụ của tỉnh từ những năm 60 của thế kỷ trước. Hiện nay, nơi đây vẫn là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa của cư dân trong làng.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân thôn Dung đã tổ chức mở bia ghi danh cây di sản Việt Nam, ôn lại những dốc mốc lịch sử quan trọng gắn với cây đề, bàn biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây di sản, gìn giữ cho đời sau.

UBND huyện Tiên Lữ