Hưng Yên dẫn đầu cả nước về tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Ngày 5/6, tại Trụ sở HĐND – UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong tháng 5/2023. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự họp

Trong tháng 5/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tích cực, chủ động thực hiện các công văn, hướng dẫn của các cấp trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 3/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 45-CT/TU); phối hợp với các đơn vị chức năng và chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án 06 và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, định danh và xác thực điện tử bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án 06. 

Về dịch vụ công, đến ngày 31/5, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên đạt 90,6% trên tổng số hồ sơ toàn tỉnh; trong đó tỷ lệ của các sở, ngành là 74,2% và tỷ lệ cấp huyện, cấp xã là 93,5%. 

Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành BHXH tổ chức khám, chữa bệnh cho Nhân dân có thẻ BHYT bằng thẻ CCCD gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNeID. Đến hết ngày 14/5, hệ thống đã xác thực 1.020.331/1.118.726 thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN do BHXH tỉnh quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 91,2% kế hoạch. Đối với nhóm phục vụ phát triển công dân số, đến ngày 19/5, lực lượng Công an toàn tỉnh đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp  thẻ CCCD gắn chíp cho 1.059.453/1.059.453 công dân đủ điều kiện; đến ngày 4/6 kích hoạt được 512.270 tài khoản định danh điện tử, xếp thứ nhất toàn quốc…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đánh giá cao các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm đạt kết quả cao; đồng thời nhấn mạnh, thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài, cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, các cấp, các ngành, mỗi địa phương trong tỉnh làm tốt công tác quán triệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TU; kịp thời rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ; chỉ đạo và quán triệt 100% số cán bộ tiếp dân tại bộ phận “một cửa” tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định. Các sở, ngành tỉnh tập trung rà soát, xây dựng cập nhật, số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm khả năng kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các cơ quan truyền thông và các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân.

Nguồn tin: baohungyen.vn