Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày 26/4, tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự họp

Trong tháng 3 và 4/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng và chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án 06 và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, định danh và xác thực điện tử bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và Nhân dân bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án 06. Công an tỉnh – Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt “60 ngày đêm” thực hiện Đề án 06 trong lực lượng Công an tỉnh. Về dịch vụ công, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên đạt 87,1% trên tổng số hồ sơ toàn tỉnh. Đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 171.774 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành BHXH tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân có thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp điện tử hoặc qua ứng dụng VNeiD. Đến hết ngày 12/4, hệ thống đã xác thực 978.560/1.114.402 thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN do BHXH tỉnh quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 87,81% kế hoạch. Đến ngày 12/4, toàn tỉnh có 255.107 trẻ em được cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở, trong đó có 160.065 trẻ em đã được cấp định danh cá nhân/CCCD. Đối với nhóm phục vụ phát triển công dân số, đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã cấp 1.018.028/1.062.519 thẻ CCCD gắn chíp điện tử; thu nhận 376.140 hồ sơ định danh điện tử, trong đó kích hoạt 197.458 tài khoản…

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; giải trình về nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 đạt kết đạt quả thấp; kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể để việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới đạt kết quả cao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn biểu dương, đánh giá cao Công an tỉnh, BHXH tỉnh và huyện Yên Mỹ đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm đạt kết quả cao; nghiêm túc phê bình các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội đạt kết quả thấp trong thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06; đồng thời giải đáp những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực Đề án 06. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, có lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài, cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từng việc cụ thể, từng nhiệm vụ được giao. Trước mắt, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành hữu quan tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy ban hành chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023; tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 06 sau khi Tỉnh ủy ban hành chỉ thị. Các sở, ngành, địa phương  căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án tại cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả; bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và vận động người thân, gia đình cùng tham gia. Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành hữu quan, UBND cấp huyện tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp nắm rõ về quy trình vận hành, liên kết giữa các hệ thống. Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh duy trì chế độ giao ban hằng tháng. Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với Cơ quan Thường trực Tổ công tác thực hiện Đề án 06 về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng bằng số liệu cụ thể để làm cơ sở đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguồn tin: baohungyen.vn