Hội nghị tuyên truyền tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

     

      Ngày 07/5/2023, tại Hội trường UBND xã An Viên, phòng Nội vụ huyện Tiên Lữ chủ trì, phối hợp với UBND xã An Viên tổ chức hội nghị hướng dẫn, tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính cho gần 100 người là cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và một số người dân trên địa bàn xã.

     Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và sử dụng tải khoản định danh điện tử mức độ 2 VneiD để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4. Qua đó, người dân thấy được lợi ích của việc sử dụng dịch vụ trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính là tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, thực hiện mọi lúc, mọi nơi trên Smartphone của mình.

     Việc tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn; đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính trong thời kỳ mới, đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và tạo thói quen sử dụng công nghệ vào cuộc sống.

Mai Hương- trung tâm văn hoá và truyền thanh huyện