HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ TÀI KHOẢN VneID.

Ngày 02/4/2023, Ủy ban nhân dân xã Lệ Xá tổ chức Hội nghị hướng dẫn đăng kí tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các hội tại nhà văn hóa thôn Phù Liễu, xã Lệ Xá. 

Chùm ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị hướng dẫn đăng kí tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và VneID

Tại Hội nghị, các Đ/c là chuyên môn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính xã Lệ Xá đã nhiệt tình hướng dẫn tới các đại biểu tham dự thực hiện các thao tác trên điện thoại thông minh trong việc đăng kí và sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và VneID, hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ điện tử và chứng thực điện tử theo qui định.

Chùm ảnh: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính xã hướng dẫn cách đăng kí và sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và VneID.

 

 

 

TG: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỆ XÁ