Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tên thủ tục

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lĩnh vực

Công thương

Cơ quan thực hiện

Phòng Kinh tế hoặc Phòng kinh tế hạ tầng UBND cấp huyện/thành phố

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

   

Trình tự thực hiện

 

Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện/thành phố;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện/thành phố.

Các bước thực hiện đối với cấp thành phố:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Thời hạn giải quyết

10 ngày

Phí

 

Lệ Phí

Theo quy định của Bộ tài chính

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Liệt kê hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

- Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;
- Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về Kinh doanh rượu

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  Tải về

Kết quả thực hiện

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Lê Minh Phương

http://dichvucong.hungyen.gov.vn