QĐ-1243 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2021

Nội dung tại đây