Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

  • Không nhiều người biết, người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Yên Thế - phong trào yêu nước chống Pháp lớn nhất, kéo dài nhất và ảnh hưởng sâu sắc nhất tới xã hội Việt Nam,...

  • Xã Dị Chế - huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên nơi đây sinh ra vị tướng tài Hoàng Hoa Thám hay còn gọi là Đề Thám, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao "Tôn vinh ông là vị anh hùng dân tộc tận...

1 
°
98 người đang online