• Huyện Tiên Lữ là huyện đồng bằng Bắc Bộ, nằm ven sông Luộc và sông Hồng, tại ngã ba của hai con sông này. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có các con sông nhỏ là chi nhánh của sông Luộc là: sông...

  • Huyện Tiên Lữ có diện tích đất tự nhiện 115,10km2

1 
°
1079 người đang online