Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 38/KH-UBND
Ngày ban hành 18/04/2018
Trích yếu Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tiên Lữ"
Cơ quan ban hành Phòng Nội Vụ
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế Hoạch
Tài liệu đính kèm
°
2284 người đang online