Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/KH-UBND 24/01/2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt đông của cơ quan nhà nước huyện Tiên lữ năm 2018
67/KH-UBND 18/10/2017 Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lữ
66/KH-UBND 16/10/2017 Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
189/TB-UBND 12/10/2017 Thông báo lịch trực thứ 7, chủ nhật hàng tuần của Lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND
01/TB-HĐXT 11/10/2017 Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tiên Lữ thông báo đến các cá nhân, đơn vị có liên quan về thông báo triệu tập thi sinh dự phỏng vấn trực tiếp xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tiên Lữ năm 2017
63/KH-UBND 11/10/2017 Thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn huyện Tiên Lữ
64/KH-UBND 11/10/2017 Hội nghị Tổng kế công tác QS-QPĐP năm 2017 của huyện Tiên Lữ
65/KH-UBND 11/10/2017 Kế hoạch nạo vét đông xuân năm 2017-2018
188/TB-UBND 09/10/2017 Thông báo lịch làm việc mùa đông
187/TB-UBND 06/10/2017 Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi dự tuyển viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2017
62/KH-UBND 06/10/2017 Rà soát hộ nghè, hộ cận nghèo và điều tra hộ nông nghiệpm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2017
177/TB-UBND 29/09/2017 Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới thị trấn Vương và Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
176/TB-UBND 28/09/2017 V/v thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu 2017
60/KH-UBND 20/09/2017 Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2017
59/KH-UBND 18/09/2017 Thực hiện Đề án Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội, giai đoạn 2017-2025 và định hướng đến năm 2030
1 2 3 
°
1843 người đang online