Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
390/UBND-TP 25/07/2018 V/v triển khai thực hiện điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong các giấy tờ
351/UBND-TP 09/07/2018 V/v gửi văn bản để kiểm tra theo thẩm quyền
59/KH-UBND 22/06/2018 Số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019
58/KH-UBND 12/06/2018 Về công tác nhân quyền huyện Tiên Lữ năm 2018
42/KH-UBND 24/04/2018 Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2018 trên địa bàn huyện Tiên Lữ
555/QĐ-UBND 20/04/2018 Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn
38/KH-UBND 18/04/2018 Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tiên Lữ"
39/KH-UBND 18/04/2018 Tổ chức hưởng ứng Thánh hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
40/KH-UBND 18/04/2018 Thực hiện mục tiêu giảm nghèo huyện Tiên Lữ năm 2018
35/KH-UBND 29/03/2018 Thực hiện Đề án "Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017-2020"
37/KH-UBND 29/03/2018 Xây dựng nông thôn mới huyện Tiên Lữ
143/UBND-VP 27/03/2018 Đăng ký cấp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng
27/3/2018 27/03/2018 Thực hiện chương trình phòng chống mại dâm năm 2018
33/KH-UBND 27/03/2018 Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân mu bán trở về tái hòa nhập cộng đồng năm 2018
34/KH-UBND 27/03/2018 Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện Tiên Lữ
1 2 3 4 5 
°
1552 người đang online