Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
250/QĐ-UBND 12/03/2020 v/v Ban hành phương án xử lý các tình huống có dịch Covid-19 theo cấp độ trên địa bàn huyện Tiên Lữ
1414/QĐ-UBND 01/08/2018 Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2017
390/UBND-TP 25/07/2018 V/v triển khai thực hiện điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong các giấy tờ
351/UBND-TP 09/07/2018 V/v gửi văn bản để kiểm tra theo thẩm quyền
1090/QĐ-UBND 03/07/2018 Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018
59/KH-UBND 22/06/2018 Số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019
42/KH-UBND 24/04/2018 Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2018 trên địa bàn huyện Tiên Lữ
555/QĐ-UBND 20/04/2018 Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn
38/KH-UBND 18/04/2018 Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tiên Lữ"
39/KH-UBND 18/04/2018 Tổ chức hưởng ứng Thánh hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
40/KH-UBND 18/04/2018 Thực hiện mục tiêu giảm nghèo huyện Tiên Lữ năm 2018
35/KH-UBND 29/03/2018 Thực hiện Đề án "Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017-2020"
37/KH-UBND 29/03/2018 Xây dựng nông thôn mới huyện Tiên Lữ
143/UBND-VP 27/03/2018 Đăng ký cấp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng
27/3/2018 27/03/2018 Thực hiện chương trình phòng chống mại dâm năm 2018
1 2 3 4 5 
°
558 người đang online