http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Tiếp thêm nghị lực cho nạn nhân chất độc da cam (18/04/2018)

Trong những năm qua, hàng nghìn lượt nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) và gia đình NNCĐDC ở các địa phương trên địa bàn huyện được trợ giúp vốn phát triển sản xuất, đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây...

°
1255 người đang online