Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Đăng ngày 03 - 02 - 2022
100%

Tên thủ tục

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lĩnh vực

Công thương

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND thành phố

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

   

Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân thành phố;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp thành phố.

Các bước thực hiện đối với cấp thành phố:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Thời hạn giải quyết

7 ngày

Phí

 

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu);
- Bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp;
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

Số lượng bộ hồ sơ

02 bộ

Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về Kinh doanh rượu

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu)  Tải về

Kết quả thực hiện

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Tin mới nhất

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh(03/02/2022 2:00 CH)

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm...(03/02/2022 1:58 CH)

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện(03/02/2022 1:57 CH)

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh(07/12/2022 3:31 CH)

°
486 người đang online