Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Đăng ngày 03 - 02 - 2022
100%

Tên thủ tục

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lĩnh vực

Công thương

Cơ quan thực hiện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Cách thức thực hiện

+ Qua bưu điện
+ Nộp trực tiếp

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

   

Trình tự thực hiện

 

+  Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.

Thời hạn giải quyết

7 ngày

Phí

 

Lệ Phí

Theo Thông tư 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính

Thành phần hồ sơ

Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh lập 02 bộ Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại.
+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

+ Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;
+ Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đối với trường hợp Giấy phép hết hạn: Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về Kinh doanh rượu

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu (theo mẫu)  Tải về

Kết quả thực hiện

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Tin mới nhất

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm...(03/02/2022 1:58 CH)

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện(03/02/2022 1:57 CH)

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh(03/02/2022 1:55 CH)

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh(07/12/2022 3:31 CH)

°
406 người đang online