Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Đăng ngày 03 - 02 - 2022
100%

Tên thủ tục

 

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Lĩnh vực

Y tế

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh;

Bước 2: Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Phí

 

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo phụ lục 5) 
- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc); 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng); 
- Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Luật 55/2010/QH12 
Nghị định 38/2012/NĐ-CP 
Thông tư 47/2014/TT-BYT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận  Tải về

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

Tin mới nhất

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023(21/03/2023 7:57 CH)

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức(03/02/2022 1:45 CH)

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng(03/02/2022 1:37 CH)

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh(03/02/2022 1:35 CH)

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân(03/02/2022 3:29 CH)

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống...(03/02/2022 3:27 CH)

°
68 người đang online