Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Đăng ngày 03 - 02 - 2022
100%

Tên thủ tục

Bố trí ổn định dân cư trong huyện.

Lĩnh vực

Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Cơ quan thực hiện

UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

   

Trình tự thực hiện

 

 

 

 

 

 

Bước 1. Hộ dân hoặc trưởng thôn trực tiếp nộp đơn và hồ sơ tại UBND xã

Bước 2. Xem xét hồ sơ:

Trong thời gian 12 ngày làm việc sau khi nhận được đơn. Hội đồng xét duyệt tổ chức thẩm định (nếu hồ sơ hợp lệ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ thì phải hướng dẫn cho dân hoàn thiện bổ sung hồ sơ trong vòng 7 ngày làm việc). Hội đồng xét duyệt tổng hợp và lập danh sách trích ngang các hộ trình UBND huyện xem xét, phê duyệt.

Bước 3. UBND xã gửi hồ sơ về phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) huyện, thành phố; tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn các xã hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 4. Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) huyện, thành phố xét duyệt danh sách (kèm theo hồ sơ) và trình UBND huyện ra quyết định di chuyển và tiếp nhận.

Bước 5. Gửi hồ sơ (đơn tự nguyện, danh sách trích ngang, Quyết định bố trí dân cư của UBND huyện cho Chi cục Phát triển nông thôn để Chi cục xem xét, kiểm tra, tiến hành nghiệm thu và chi trả chế độ hỗ trợ cho các hộ dân.

Thời hạn giải quyết

Thời hạn cấp giấy phép: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư  (Phụ lục 1);

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục 3);

- Quyết định của UBND cấp huyện về bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án;

- Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi - nơi đến (Phụ lục 5);

- Biên bản tiếp nhận, nghiệm thu hộ bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục 6).

b) Số lượng: 05 bộ.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

 

 

 

 

 

 

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai,đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015và định hướng đến năm 2020.

- Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/1/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư  các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

  • Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục 1);  Tải về
  • Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi - nơi đến (Phụ lục 5);  Tải về

Kết quả thực hiện

Quyết định.

Tin mới nhất

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh(03/02/2022 2:19 CH)

Hỗ trợ dự án liên kết(03/02/2022 2:17 CH)

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh...(03/02/2022 3:48 CH)

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi...(03/02/2022 3:46 CH)

°
301 người đang online