Xã Cương Chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Đăng ngày 01 - 08 - 2023
100%

Hướng tới mục tiêu của Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đến giao dịch giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ sở và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thời gian qua, xã Cương Chính đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy công tác cải cách hành chính ở địa phương và mang lại hiệu quả tích cực so với trước đây.

(một số hình ảnh thực tế)

Ông Nguyễn Văn Huỳnh là một trong những công dân thường xuyên đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Cương Chính. Theo ông Huỳnh chia sẻ thì khi đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính, ông đều được lãnh đạo, cán bộ, công chức của xã Cương Chính tiếp đón lịch sự, hòa nhã, nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn công dân khai đúng về thông tin và giấy tờ cần thiết để giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng, đơn giản, ngắn gọn.

Xác định chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính là một trong các giải pháp trọng tâm, xã Cương Chính luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cán bộ, công chức của địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính; Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia, số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ điện tử, chứng thực hiện tử, tiếp nhận và gửi các văn bản hành chính trên hệ thống quản lý và điều hành văn bản của tỉnh. Phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các cán bộ, công chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác cải cách hành chính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính đa dạng các hình thức, lấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức hằng tháng, hằng năm theo quy định. Trong đó, địa phương luôn chú trọng đến công tác nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, trách nhiệm của đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách mảng giải quyết thủ tục hành chính của xã, cán bộ công chức khi thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Thường trực UBND xã, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương thực hiện nghiêm túc giờ làm việc hành chính, chấp hành việc đeo thẻ và đồng phục trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết để công dân khi đến giao dịch dễ tra cứu, tìm hiểu.

Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND xã Cương Chính cho biết: “Sau khi triển khai thực hiện, đội ngũ cán bộ, công chức xã đều chấp hành theo quy chế làm việc cơ quan, có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao, có phẩm chất đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm túc về thời gian làm việc theo quy chế. Việc thực hiện quy tắc ứng xử trong giao tiếp, làm việc với tổ chức, công dân thì địa phương đều có sự chọn lựa những cán bộ, công chức xã có đủ chẩm chất đạo đức, thái độ phục vụ công dân tốt, không hách dịch, không gây phiền hà cho công dân”.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Cương Chính trong thời gian qua đều được triển khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật. Tính từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Cương Chính tiếp nhận và giải quyết khoảng trên 900 hồ sơ thủ tục hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng hệ thống Chính quyền trong sạch vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, xã Cương Chính sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính để các tổ chức, công dân khi đến giao dịch đều được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức; áp dụng các sáng kiến vào giải quyết thực tế công việc, hướng đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.

 

Tin mới nhất

THÔNG BÁO THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA UBND HUYỆN(21/09/2023 2:19 CH)

107/QĐ-BTC Ban hành Thể lệ cuộc thi "Tìm kiến sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác...(15/06/2023 2:14 CH)

Kh-95 Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC huyện Tiên...(08/06/2023 4:01 CH)

HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ TÀI KHOẢN VneID.(02/04/2023 9:41 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023(01/03/2023 5:11 CH)

HỘI NGHỊ HỌP TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2023/QĐ-UBND NGÀY 11/01/2023 CỦA ỦY...(13/02/2023 4:36 CH)

HỘI NGHỊ HỌP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH...(04/02/2023 2:46 CH)

NHỮNG TIỆN ÍCH KHI SỬ DỤNG BẢN SAO ĐIỆN TỬ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH (01/02/2023 9:29 SA)

°
203 người đang online