Trên 62.400 đối tượng bảo trợ xã hội được cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
100%

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tích cực triển khai cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu an sinh xã hội; kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.


Đến ngày 20/5, toàn tỉnh có trên 62.400 đối tượng bảo trợ xã hội được cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, quản lý tại website http://csdlbtxh.molisa.gov.vn. Trong đó, có 565 đối tượng đã có tài khoản và có nhu cầu chi trả trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng.

Tin mới nhất

Viettel hợp tác Google thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục và điện toán đám mây(11/09/2023 8:47 SA)

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2023 và Hội...(24/08/2023 3:06 CH)

Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh(16/08/2023 2:55 CH)

Hội thảo “Chuyển đổi số báo chí - Bài học và kinh nghiệm rút ra”(09/08/2023 2:49 CH)

Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh(24/07/2023 1:23 CH)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu(13/07/2023 3:26 CH)

Tỉnh Hưng Yên xác định 3 trụ cột trong chương trình chuyển đổi số là phát triển chính quyền số...(13/07/2023 3:48 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06(12/07/2023 3:11 CH)

°
180 người đang online