Ban đại diện ngân hàng chính sách họp quý I / 2023

Đăng ngày 17 - 04 - 2023
100%

     Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện vừa tổ chức họp quý I/2023. Đồng chí Bùi Trung Kiên- Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

     Thời gian qua, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện luôn duy trì các phiên họp thường kì đầy đủ, đúng quy chế. Ban đại diện hội đồng quản trị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách. Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm, thực hiện kiểm tra 1 xã, 4 đơn vị tổ chức hội đoàn thể, 5 tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu trực tiếp 25 hộ đang vay vốn. Ban đại diện cũng thường xuyên chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội làm tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng nguồn vốn đến 31/3/2023 đạt hơn 336 tỷ đồng, tăng trên 7 tỷ đồng so với 31/12/2022. Với 13 chương trình tín dụng được ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội, vốn cho vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội đã tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt chú trọng đầu tư cho hộ nghèo và đối tượng chính sách khác.

      Thời gian tới, Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát tại các tổ tiết kiệm và vay vốn. Phòng giao dịch thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch chi nhánh giao, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng năm. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhận dịch vụ ủy thác, các tổ tiết kiệm vay vốn tìm mọi biện pháp tích cực thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng.

Tin mới nhất

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Trao tiền hỗ trợ lá chưa lành(23/05/2023 1:31 CH)

Xã Dị Chế đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu(25/04/2023 1:00 CH)

Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người...(21/07/2022 2:53 CH)

Dấu ấn 20 năm triển khai chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định 78 của Chính phủ(17/07/2022 9:24 SA)

Hội nghị triển khai về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động(08/06/2022 9:47 SA)

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội(07/06/2022 3:35 CH)

GIẢI NGÂN VAY VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11(29/04/2022 8:51 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bảo đảm nguồn vốn chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế (18/02/2022 2:15 CH)

°
73 người đang online