Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Đăng ngày 16 - 03 - 2023
100%

Ngày 16/3, tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác triển khai  Đề án 06, đồng thời chỉ đạo thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 đến từng thôn. Từ khi được thành lập, Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh đã ban hành hơn 30 văn bản các loại để chỉ đạo các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06. Với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu, triển khai thực hiện các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn triển khai Đề án 06. Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án 06 được quan tâm đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức trong toàn tỉnh về sự cần thiết phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Về hoàn thiện thể chế, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật Cư trú đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và người dân. Đến nay, công tác triển khai Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả khả quan. Về thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, tỉnh đã triển khai 23/25 dịch vụ công trực tuyến của các sở, ngành; trong đó đối với 11 dịch vụ công của Bộ Công an đã tiếp nhận và giải quyết 107.936 hồ sơ và 12 dịch vụ công của các sở, ngành đã tiếp nhận và giải quyết 43. 428 hồ sơ. Đánh giá theo chất lượng quản trị dịch vụ công trong thực hiện thủ tục hành chính, tỉnh xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; đánh giá theo chỉ số tiến độ giải quyết, tỉnh đạt 19/20 điểm (đạt tỷ lệ 95%), trong đó huyện Tiên Lữ có tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cao nhất tỉnh (đạt 99,47%), huyện Khoái Châu có tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn thấp nhất tỉnh (đạt 95,44%). Về phục vụ phát triển công dân số, đến ngày 13/3 toàn đã thu nhận 270.686 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử và cấp 977.656 thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời đề xuất, kiến nghị, đưa ra những giải pháp cụ thể để việc triển thực hiện Đề án 06 trong năm 2023 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh: Đề án 06 có vai trò quan trọng trong việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06, kịp thời triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; tiếp tục triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 30/KH- UBND ngày 18/2/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh cần sửa đổi, bổ sung để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế theo yêu cầu của Đề án 06 bảo đảm đúng quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân sử dụng tài khoản VneID đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia/tỉnh để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh việc xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đồng thời triển khai mô hình điểm về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị, địa phương bảo đảm chất lượng, hiệu quả để nhân rộng trên toàn tỉnh…

Tin mới nhất

Bộ nhận diện ngày CĐS quốc gia năm 2023(26/09/2023 9:51 SA)

Viettel hợp tác Google thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục và điện toán đám mây(11/09/2023 8:47 SA)

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2023 và Hội...(24/08/2023 3:06 CH)

Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh(16/08/2023 2:55 CH)

Hội thảo “Chuyển đổi số báo chí - Bài học và kinh nghiệm rút ra”(09/08/2023 2:49 CH)

Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh(24/07/2023 1:23 CH)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu(13/07/2023 3:26 CH)

Tỉnh Hưng Yên xác định 3 trụ cột trong chương trình chuyển đổi số là phát triển chính quyền số...(13/07/2023 3:48 CH)

°
5 người đang online