Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Tiên Lữ đến năm 2030

Đăng ngày 25 - 10 - 2023
100%

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18/6/2012; Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hưng Yên đến năm 2030.

Ngày 24/10/2023, UBND huyện đã hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Tiên Lữ đến năm 2030. Theo đó, với mục tiêu nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá, nhằm giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra. Kế hoạch đặt rõ mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, như sau:

 - Giai đoạn 2023 - 2025: Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 42%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,0%. Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 35%; tại nhà hàng xuống dưới 72%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 76%; tại khách sạn, cơ sở lưu trú xuống dưới 60%. Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

- Giai đoạn 2026 - 2028: Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 38%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,0%. Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 30%; tại nhà hàng xuống dưới 68%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 72%, tại khách sạn, cơ sở lưu trú xuống dưới 55%. Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

- Giai đoạn 2028 - 2030: Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,0%. Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 65%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%, tại khách sạn, cơ sở lưu trú xuống dưới 50%. Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Để thực hiện được mục tiêu và các chỉ tiêu đã đề ra, Kế hoạch đưa ra 6 nội dung trọng tâm là: Công tác chỉ đạo, điều hành; Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; Nâng cao năng lực của mạng lưới cán bộ phụ trách phòng, chống tác hại của thuốc lá và phổ biến, quán triệt, triển khai các chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Đẩy mạnh xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn huyện; Công tác kiểm tra, giám sát việc thự thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Công tác nghiên cứu khoa học, giám sát, đánh giá công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường các giải pháp, thực hiện có hiệu quả Chiến lược, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo đảm người dân được sống, làm việc và học tập trong môi trường không khói thuốc lá.

Tải file Kế hoạch tại đây:

Tin mới nhất

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2023-2024(08/01/2024 1:19 CH)

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm...(05/01/2024 1:21 CH)

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP CÁC TRƯỜNG(30/12/2023 2:29 CH)

HUYỆN TIÊN LỮ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2023(10/09/2023 7:02 SA)

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN VIÊN : KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI(05/09/2023 1:28 CH)

Trường Tiểu học Thụy Lôi tổ chức khai giảng năm học và đón cờ thi đua của UBND tỉnh(05/09/2023 8:54 SA)

Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023(24/08/2023 1:09 CH)

Đoàn Lãnh đạo huyện kiểm tra, thăm tặng quà động viên các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023(26/06/2023 1:10 CH)

°
103 người đang online