TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Đăng ngày 21 - 01 - 2021

Chiều ngày 19/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Doãn Anh Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện, Văn phòng Huyện ủy; Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; đại diện các tập thể và các cá nhân được khen thưởng.

 

Toàn cảnh hội nghị

         Năm 2020, các cấp ủy Đảng trong huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mặt công tác: giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, dân vận, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12); nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, nguyên tắc tập trung dân chủ; sáng tạo, đổi mới trong hoạt động; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 26 (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện tăng 9,83%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; thu nhập bình quân trên 1 héc ta canh tác đạt 170 triệu đồng. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 2 xã Hải Triều và Nhật Tân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Phân loại năm 2020, toàn huyện có 7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 28 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ. hơn 14% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần 73,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,6%.

        Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch thực hiện và chương trình hành động sát với thực tiễn; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với phong trào thi đua “xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”; đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12); tập trung làm tốt công tác nhân sự bầu cử HĐND các cấp. Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu năm 2021, tổng giá trị sản xuất của huyện tăng 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; thu nhập bình quân trên 1 héc ta đất canh tác đạt 190 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,6%; có thêm từ 3 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện trên các lĩnh vực và ghi nhận những thành tích huyện ta đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số hạn chế và đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo làm tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho phát triển công nghiệp, dịch vụ; chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác; xây dựng, ban hành các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện.

        Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, các đồng chí: Doãn Anh Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 19 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu 5 năm (2016 – 2020) và năm 2020; biểu dương và tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

 

Tin mới nhất

Tin liên quan

°
645 người đang online